Strandvissen garnalenvissen piervissen

Getijden 2024 voor de strandvisser

Hieronder staan de getijden vermeld. Kolom 1 geeft de datum weer, kolom 2 de tijdstippen van hoog/laagwater en kolom 3 geeft weer hoe hoog of laag het water staat ten op zichte van het NAP. In dit overzicht staat ook vermeld wanneer het nieuwe maan (NM) is en wanneer het volle maan (VM) is. Kijk bij maandstanden voor een compleet overzicht. Na ± 2 dagen na volle of nieuwe maan, ontstaat er springtij. Door de stroming in het extra water komt er nog meer voedsel los voor de vissen. Hierdoor zijn de vissen aasgevoeliger wat je kans op visvangst vergroot.

Wil je meer kans op visvangst? Ga dan 2 á 3 uur voor het hoogwater vissen tot ongeveer 2 uur na hoogwater. Natuurlijk kun je ook op elk ander getij gaan vissen. Dat is aan jezelf: het is absoluut geen regel. Als het volle maan(VM) is, dan is ongeveer twee dagen later springtij. Dan staat het water op z'n hoogste stand (zie tabel). De beste tijd om te vissen is in de periode na volle maan De kans op visvangst is dan het grootst.

Niet iedereen is het eens met bovenstaande theorie. Ik zelf geloof hier wel in en maak dan ook gebruik van de maandstand en de getijden om de kans op een goede visvangst te vergroten.