Strandvissen garnalenvissen piervissen

Strandregels Katwijk aan Zee

Het Katwijkse strand is vrij toegankelijk. Vanaf 1 februari mogen strandpaviljoens worden opgebouwd. Op 1 november moeten de strandpaviljoens van het strand zijn. Enkele strandpaviljoens mogen het hele jaar blijven staan.

Evenementen

Voor het organiseren van evenementen op het strand van Katwijk is toestemming van de gemeente nodig. U kunt een aanvraagformulier afhalen bij de publieksbalie, daar kunt u ook de informatie opvragen over wat wel of niet is toegestaan en waar of wanneer een evenement kan plaatsvinden.

Honden, paarden en vissers op het strand

visverbodVoor het hele strand geldt dat in de periode 1 april tot 1 oktober er van 9.00 uur tot 19.00 geen honden, paarden en vissers zijn toegestaan.

Er zijn 2 uitzonderingen:

Is de verwachting dat de temperatuur tussen 9 en 19.00 uur lager blijft dan 18 graden en/of regent het? Dan zijn paarden, honden en vissers in die periode ook overdag op het strand toegestaan. Weeronline in Katwijk (externe website) Voor honden en vissers geldt dat het strandgedeelte ten noorden van de uitwatering, strandvak C (naast kitevereniging Airtime) het gehele jaar vrij te bezoeken is.

U hoeft uw hond op het strand niet aan te lijnen.

Let op: ook op het strand geldt dat u de hondenpoep moet opruimen!

Kampvuren/barbecueën

In verband met de openbare veiligheid is open vuur, waaronder een kampvuur of barbecue, te allen tijde verboden.

Barbecues die binnen of op het terras van een strandtent plaatsvinden, vallen niet onder dit verbod.

Vaartuigen

Jetski’s

Het is verboden jetski's op het strand te hebben, of om er mee af te varen of aan te landen. Voor jetski's en waterscooters wordt geen vergunning of ontheffing verleend.

Kano’s

Voor het aan- en afvaren met kano's is een afvaartvergunning nodig. De vergunning wordt in principe alleen verleend aan het Kano Branding Team.

(Kite)surfen

Om overlast en gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen heeft de gemeente 3 plekken aangewezen waar (kite)surfers kunnen afvaren en aflanden, bij:

  • watersportvereniging Skuytevaert
  • watersportvereniging KBS
  • watersportvereniging Airtime

Verder moeten kitesurfers zich buiten het zwemmersgebied begeven. De beslissing over wanneer wel of niet mag worden gekitesurft wordt in overleg met de strandverenigingen, KRB en strandpolitie genomen.

De regels voor het (kite)surfen gelden in het zomertijdvak van 1 maart tot 1 november. Buiten deze periode is het (kite)surfen niet aan specifieke regels gebonden.

Meer informatie

(Motor)vaartuigen

Tijdens het zomertijdvak (de periode van 1 april tot 1 oktober) is het verboden een (motor)vaartuig op het strand te hebben of daarmee naar zee af te varen, dan wel aan te landen en vanaf het strand te gaan. Uitzondering op deze regel is het aangewezen strandgedeelte ter hoogte van de Katwijkse Reddingsbrigade Noordpost tussen 18.00 uur 's avonds en 11.00 uur 's ochtends.

Dit verbod geldt niet voor vaartuigen in gebruik bij de politie, de Katwijkse Reddings Brigade, de Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij of op het strand gevestigde watersportverenigingen.

Vliegeren

Het is verboden om op het strand en in de duinen te vliegeren met vliegers die met twee of meer lijnen kunnen worden bestuurd.

Er geldt een uitzondering voor twee strandgedeelten. Het strand ten zuiden van watersportvereniging Skuytevaert en ten noorden van de kitesurfvereniging Airtime.

Het strand ten zuiden van watersportvereniging Skuytevaert kunt u bereiken via het Zuiderstrand (na strandpaviljoen Willy Zuid). Het strand ten noorden van kitesurfvereniging Airtime kunt u bereiken via het Noorderstrand (na strandpaviljoen Het Wantveld).

Voertuigen

Om met een voertuig over het strand te mogen rijden of om een voertuig op het strand neer te zetten heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente.

Bron: Gemeente Katwijk