Strandvissen garnalenvissen piervissen

Artikel 21: Het is verboden te vissen met enig vistuig geschikt voor het vangen van garnalen in de visserijzone, het zeegebied en de kustwateren met uitzondering van de Westerschelde

4.5. Vrijstellingen garnalenvisserij

Artikel: 49 Van het verbod, bedoeld in artikel 21, is vrijgesteld degene, die anders dan met behulp van een vaartuig op garnalen vist.