Strandvissen garnalenvissen piervissen

Wet- en regelgeving zeevissen

De zoute wateren in zuidwest Nederland kunnen worden opgedeeld in vier gebieden: (1) binnenwateren, (2) kustwateren, (3) visserijzone en (4) zeegebied. Voor deze gebieden gelden verschillende regels. Hieronder volgt een overzicht van de wateren die onder deze drie gebieden vallen (2) kustwateren, (3) visserijzone en (4) zeegebied, en de regels die gelden op deze wateren. Voor de (1) binnenwateren verwijs ik je naar de bron, onderaan deze pagina om het hele articel te lezen inclusief de links die daar bij horen.

Kustwateren en zeegebied

In zuidwest Nederland zijn de volgende wateren benoemd als kustwater: de Maasmond, de Nieuwe Waterweg tot de lijn gaande van het oostelijk havenhoofd van Maassluis naar het groene scheepvaartgeleidelicht no. 14, het Calandkanaal met de daaraan gelegen open havens tot aan de meest zeewaarts gelegen waterkering, het Beerkanaal met open havens, het zeegat van Goeree, het Brouwershavense Gat, de Oosterschelde en de Westerschelde. In zuidwest Nederland vallen het Uitwateringskanaal te Katwijk en de havens van Scheveningen tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen onder het zogenaamde zeegebied.In de kustwateren en het zeegebied geldt de beperking van maximaal twee hengels voorzien van maximaal 3 haken. Voor het vissen met hengels in de kustwateren en het zeegebied heb je geen vergunning nodig.

Visserijzone

Met de visserijzone wordt de Noordzee langs de Nederlandse kust aangeduid, aansluitend op het zeegebied en de kustwateren.

In de visserijzone heb je voor het vissen met hengels geen vergunning nodig. Daarnaast gelden hier geen beperkingen voor het aantal hengels en aantal haken.

Bron: Sportvisserij Nederland